Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2018

09:31
1830 1239

Reposted from777727772 777727772 viadobby dobby
00:56
2604 b4ef
Jessica Ledwich, Monstrous Feminine
Reposted frombeforethepoison beforethepoison
00:52
5359 8b8d
Reposted fromNanutka Nanutka
00:31
Więc zabij ją i zabij mnie,
to będzie łatwe, nie bój się. 
Przeklinam Cię i kocham Cię,
z miłości leczy tylko śmierć.  -Big Love
Reposted fromwowlovely wowlovely
00:25
daj mi siłę, a ja dam radę
Reposted frommowdomniesercem mowdomniesercem
00:14
4743 5875
Reposted fromkrzysk krzysk viaGunToRun GunToRun

March 22 2018

23:42
23:39
0065 b774 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viairmelin irmelin
23:30
1807 927d 500
Reposted from777727772 777727772 viairmelin irmelin
23:30
6621 5f72 500
Reposted fromiamglennc0c0 iamglennc0c0 viairmelin irmelin
19:38
1476 9ecf
Reposted fromzenibyja zenibyja viamasterofpuppets masterofpuppets
17:20
3053 e2da 500
Reposted fromkrzysk krzysk viablackenedsky blackenedsky
17:04
1508 28c1 500
Reposted frometa eta viazapachsiana zapachsiana
17:00
Nie potrafię już spojrzeć na niego tak, jak kiedyś. W moich oczach zmienił się nie do poznania. Widząc go, nie czuję smutku, żalu czy czegoś w tym rodzaju. Wtedy jestem tylko zawiedziona, sobą zawiedziona, że widziałam w nim coś czego tak naprawdę (chyba) nigdy nie było.
Reposted fromLoOuu LoOuu viadobby dobby
16:59
9078 9061
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
16:58
4743 3103
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
16:46
7576 2ecb 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viakarmacoma karmacoma
16:44
Masz tak jak ja,
w tylu miejscach
poklejone serce.
— Pidżama Porno; Marchef w butonierce
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viapsycha psycha
16:43
Jesteś taka młoda, a już gorzko smakujesz.
— Plagiat 199
Reposted fromnivea nivea viapsycha psycha

March 21 2018

23:20
Mówią, że życie to jest to, co cię spotyka, gdy planujesz coś innego.
— Richard Paul Evans
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl