Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2018

17:31
Świat to żywe laboratorium piękna.
— Uziel Mora
17:31
Niewątpliwie, byli sobie przeznaczeni. Świadczył już o tym ten moment utulenia, ta chęć przebywania ze sobą, wzajemnego dotyku.
— Uziel Mora
14:08
14:08
14:08
9798 ddb2 500
Reposted fromisilme isilme viascorpix scorpix

May 25 2018

22:00
21:59
"(...) dobroć uważam za ważniejszą od inteligencji i talentu".
— Michel Houellebecq "Interwencje 2"
Reposted fromhelven helven viawszystkodupa wszystkodupa
21:57
6380 63eb 500
Reposted from4777727772 4777727772
21:57
5000 4f0c 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viawszystkodupa wszystkodupa
21:56
3925 9bdf
Reposted fromSkydelan Skydelan viawszystkodupa wszystkodupa
21:56
9331 f7b7
Reposted fromgdziejestola gdziejestola via4777727772 4777727772

May 23 2018

07:41
1170 9a92

😔

Reposted fromkostuchna kostuchna viairmelin irmelin
07:41
8919 75a1
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viairmelin irmelin
07:40
9109 f2e8
Reposted fromicanread icanread viadobby dobby
07:38
0542 9e02 500
Reposted frompiehus piehus viatbtf tbtf
07:37

Czasu dłońmi nie zatrzymasz. Ludzi, którzy nie chcą być w twoim życiu, też nie. Dłońmi nie dasz rady. Groźbami staniesz się śmieszny. Prośbą naiwny. Tylko właściwy człowiek będzie chciał zostać przy tobie, kiedy nie zrobisz nic. Nie będziesz walczył, nie będziesz błagał, nie będziesz straszył. Czasem milczenie mówi nam najwięcej i najgłośniej. Milczenie to złoto. Pokazuje naszą wartość w oczach innych.

— "Look Beautifully"
Reposted fromnatelle natelle viawszystkodupa wszystkodupa
07:36
Mąż, przyjaciel, kochanek zawsze powinien być jedną osobą.
Reposted fromte-quiero te-quiero viawszystkodupa wszystkodupa

May 22 2018

20:39
Tylko w książkach ludzie zawsze mówią odpowiednie rzeczy w odpowiednim czasie.
— Richard Bachman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapsycha psycha
20:39
2804 e541
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
20:37
Nic tak dobrze nie robi na głowę, jak zmiana otoczenia.
— Znalezione
Reposted fromsummerkiss summerkiss viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl